Wojtek Kazimierczak

Bio

Twórczość jest nieustającą eksploracją odbywającą się na różnych płaszczyznach, dlatego jej nieodłącznym elementem jest eksperyment i podróż. Zwiedzanie świata jest naturalnym motorem kreacji, który staram się wspierać materiałami naukowymi. Ostatnie odkrycia skłoniły mnie do analizy motywu siatki, mającej różne zastosowanie. Zainteresowałem się biologią i kartografią, które w znacznym stopniu angażują metody interpretacji świata oparte na siatce. Powyższe poszukiwania pośrednio wiążą się z perspektywą wykreślną, która jest esencjonalna dla sztuk wizualnych. W głównej mierze w moim malarstwie znajdują zastosowanie metody interpretacji oparte na siatkach przekształceń, siatkach kartograficznych i projekcyjnych.

Bardzo istotnym aspektem poszukiwań artystycznych jest znalezienie metody służącej jako filtr będący dodatkowym elementem kreacji zaraz po umyśle. Jedno nadaje ideę, drugie precyzuje kształt.

Bliska jest mi postawa biologa-podróżnika-badacza, który analitycznie patrzy na rzeczywistość i interpretuje ją. Swobodnie czerpię z osiągnięć naukowych wplatając je w moją sztukę.

Zajmuję się w głównej mierze trzema dyscyplinami: malarstwem, rysunkiem i rzeźbą ,które uprawiam z różną intensywnością. Strona internetowa ukazuje pewien przekrój mojej postawy w tych trzech przeplatających się mediach.


Wystawy zbiorowe:

- Connect London Katowice, Rondo Sztuki, Katowice, 06.2017

- Międzynarodowe Trienale Rysunku Studenckiego, Rondo Sztuki, Katowice, 05.2017

- Connect London Katowice, Ply Gallery, Londyn, 12.2016

-Just beneath the skin, „Totem”, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 05.2016

- Figurama 2016, Rondo Sztuki w Katowicach, 2016

-II Biennale w Wenecji cieszyńskiej, „Kanał wenecki”, 05.2014


Wystawy indywidualne:

- Skrajnie Łatwopalne, Galeria na Starówce, Żory, 03.2018

- Poszukiwania Śladu, Galeria Smolna, Rybnik, 03.2018

- Fugitive, Muzeum Ognia, Żory, 05.2017

- Przyjemniaczek, Galeria Pojedyńcza, Katowice, 12.2016

- Droga Wewnętrzna, Galeria Jasna, Rybnik, 12.2016